RUNDERINGSKURS

Rundering er en søksøvelse som går ut på at hunden skal finne mennesker som ligger skjult i terrenget. Rundering inngår dessuten som et viktig element for en militær patruljehund eller en patruljehund hos politiet. 
I rundering må hunden bruke luktesansen både på spor og overvær for å finne eventuelle mennesker (figuranter). Når hunden finner et menneske skal den halse eller via bringkobbell fortelle sin hundefører at den har funnet en person. Eventuelle gjenstader eller effekter skal varsles på samme måte, og eventuelt apporteres om hundefører ber om det.

RUNDERING SOM KONKURRANSE:

I konkurranse får hundefører i midten (langs midtlinja i området som skal runderes) av et ca 100m bredt og inntil 800m langt område. Hundeføreren sender ca 50m ut i terrenget på hver side av seg selv, for å søke etter mennesker. I ytterkant av feltet snur (runderer) hunden og slår tilsvarende ut mot andre siden av området, mens den søker.
I konkurranse bedømmer dommeren det antall figuranter som ble funnet, samt hundens innsatsvilje og evne til samarbeid med sin hundefører. Antall figuranter, lengde på området og søketid man har til rådeighet i runderingsområdet avhenger av hvilken klasse man starter i.

 

 

 

AKTIVITETER.

Dombås hundesenter arrangere weekendkurs i rundering, samt noen dager med kurs.