SPORKURS

Spor er en brukshundorientert oppgave der sporhund og hundefører skal følge 
et
spor som er lagt av mennesker eller et dyr. Spor er svært krevende og
utmattende for hunden, som må gå med nesten i bakken hele tiden for ikke å
miste sporet. 
En typisk sporhun er en politihund, militær tjenestehund eller en hund som er
trent i å gå spor av andre årsaker f.eks. en jakthund eller en hund som
konkurrere i IPO, eller bruks. Hensikten med å trene hunder til å gå er primært
å finne igjen folk, som enten har gått seg vill eller har rømt, og dyr som kan være
skadd. Spor er imidlertid også en populær form for hundesport. 

 

Våre sporkurs er basert på hundens evne til å følge et menneske eller dyre spor. Vi holder kurs for jakthunder og konkurranse hunder. Kurset vil bli inndelt i nivåer slik at vi får fulgt opp hver ekvipasje grunndig. 

 

AKTIVITETER

HELGEKURS

Sted: Oppmøte Dombås Hundesenter. 
Instruktør: Kamilla Nyhagen.
Pris: 2000
Dato: 
Frist: 

Klokkeslett:
Påmelding: k_nyhagen91@hotmail.com - 90787918.

Alle aldre fra 8 uker.
Alle raser og alle nivå. 
Blodspor, bruksspor, tjenestespor, konkurransespor og spor på hardt underlag. 

frist: 3.sept.

 

Hver enkelt har ansvar for å ta med seg utstyr til sporet.

 

 

Spor kvelder.
Pris: 300.pr.kveld. 
Oppmøte: Dombås Hundesenter. 

Påmelding: 90787918. k_nyhagen91@hotmail.com

Fra nybegynnere til erfarne hunder og førere.